Okružná 3657, 071 01 Michalovce

Po - Pia: 7:30 - 15:30

zmluvy a faktúry

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na základe zákona 546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1.1.2011.

Zmluvy zverejňujeme v Centrálnom registri zmlúv.