Vitajte na našej stránke

Milí klienti, vážení rodičia a pedagógovia,
v súvislosti s transformáciou poradenského systému sa Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Okružná 3657, Michalovce  od 1.1.2023 zlúčilo s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, Školská 10, Michalovce.
 
Náš nový názov je
Centrum poradenstva a prevencie (CPP).
 
Naďalej nás nájdete na týchto adresách:
Okružná 3657, Michalovce – kmeňové pracovisko CPP
(tel. kontakt: 056 / 688 30 56)
 
Školská 10, Michalovce – elokované pracovisko CPP (tel. kontakt: 056 / 628 27 09)
 
Elokované pracovisko v Sobranciach so sídlom Komenského 12, 073 01 Sobrance zaniklo.
Zamestnanci Vám budú k dispozícii na kmeňovom pracovisku CPP v Michalovciach.
 
O ďalších zmenách Vás budeme v predstihu informovať.
 
S pozdravom zamestnanci CPP Michalovce

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Okružnej v Michalovciach je zriadené v zmysle § 130 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a § 3 Vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie Zriaďovacou listinou Krajského školského úradu v Košiciach. Touto zriaďovacou listinou je vymedzená územná pôsobnosť centra pre okres Michalovce a Sobrance.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je samostatnou štátnou rozpočtovou organizáciou zaradenou do siete škôl a školských zariadení MŠ SR.

Poskytované služby sú bezplatné .