Okružná 3657, 071 01 Michalovce

Po - Pia: 7:30 - 15:30

ostatné

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Okružná 3657, 071 01 Michalovce podľa § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonovzverejňuje a sprístupňuje

označenie zodpovednej osoby: Lenka Serbáková

adresa: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, okružná 3657, 071 01 Michalovce

telefón: 056 / 688 30 56

e-mail: [email protected]

Spôsoby podávania podnetov:

  • Písomne na vyššie uvedenú adresu s označením na obálke „Podnet – neotvárať“
  • Osobne priamo zodpovednej osobe
  • Ústne do zápisnice, ktorú spíše zodpovedná osoba
  • Elektronicky na vyššie uvedenú e-mailovú adresu zodpovednej osoby

Informácie podľa čl.13 Nariadenia