Okružná 3657, 071 01 Michalovce

Po - Pia: 7:30 - 15:30

o nás
Centrum poradenstva a prevencie je školským zariadením, ktoré poskytuje poradenstvo v osobnostnom, sociálnom, vzdelávacom, kariérovom vývine, ako aj v oblasti prevencie závislostí a negatívnych prejavov správania.
 
V našom centre sú Vám k dispozícii psychológovia, špeciálni pedagógovia, sociálni pedagógovia. Naši odborní zamestnanci pôsobia na materských, základných a stredných školách v rámci okresu Michalovce a Sobrance.
 
Poskytujeme deťom, mládeži, rodičom a ďalším klientom psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu pomoc a starostlivosť.

PaedDr. Gabriela Pasteľáková

Riaditeľka

056 / 642 26 57
0911 439 400
[email protected]
[email protected]

Mgr. Gabriela Čonková

Zástupkyňa

0910 461 846
[email protected]

Mgr. Bibiana Bajusová

Vedúca elokovaného pracoviska

056 / 628 27 09
0911 436 456
[email protected]

Mgr. Katarína Bajus Hamšíková

Psychologička

[email protected]

PhDr. Lucia Petraničová

Psychologička

[email protected]

Mgr. Monika Šelemanová

Psychologička

[email protected]

Mgr. Dajana Brajová

Psychologička

zástup
[email protected]

PhDr. Angela Čörgöová

Psychologička

rodičovská dovolenka

Mgr. Patrícia Šutová

Psychologička

[email protected]

Mgr. Dagmar Bruňová

Psychologička

[email protected]

Mgr. Michaela Mošková

Psychologička

[email protected]

Mgr. Katarína Ažaltovičová

Špeciálna pedagogička

[email protected]

Mgr. Barbora Šulganová

Špeciálna pedagogička

[email protected]

Mgr. Veronika Gašparová

Špeciálna pedagogička

materská dovolenka

Mgr. Monika Vasiľová

Špeciálna pedagogička

rodičovská dovolenka

Mgr. Bianka Smoľaková

Špeciálna pedagogička

[email protected]

PhDr. Monika Havránková

Sociálna pedagogička

[email protected]

Mgr. Eva Štefanová

Sociálna pedagogička

[email protected]

PhDr. Jarmila Titková

Sociálna pedagogička

[email protected]

Mgr. Anna Gabriková

Sociálna pracovníčka

056 / 628 27 09
[email protected]

Mária Schnitzerová

Sociálna pracovníčka

056 / 688 30 56
[email protected]

Mgr. Júlia Horňaková

Sociálna pracovníčka

rodičovská dovolenka

Veronika Valaliková

Sociálna pracovníčka

zástup
0910 461 846
[email protected]

Lenka Serbáková

Účtovníčka - hospodárka

056 / 688 30 55
[email protected]

Lívia Zajacová

Upratovačka