o nás
Centrum poradenstva a prevencie je školským zariadením, ktoré poskytuje poradenstvo v osobnostnom, sociálnom, vzdelávacom, kariérovom vývine, ako aj v oblasti prevencie závislostí a negatívnych prejavov správania.
 
V našom centre sú Vám k dispozícii psychológovia, špeciálni pedagógovia, sociálni pedagógovia. Naši odborní zamestnanci pôsobia na materských, základných a stredných školách v rámci okresu Michalovce a Sobrance.
 
Poskytujeme deťom, mládeži, rodičom a ďalším klientom psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu pomoc a starostlivosť.

Mgr. Gabriela Čonková

Zástupkyňa

0910 461 846
conkova.gabriela@lekosonline.sk

Mgr. Bibiána Bajusová

Vedúca elokovaného pracoviska

056 / 628 27 09
0911 436 456

Mgr. Katarína Bajus Hamšíková

Psychologička

PhDr. Lucia Petraničová

Psychologička

Mgr. Monika Šelemanová

Psychologička

hadvabova.monika@lekosonline.sk

Mgr. Dajana Brajová

Psychologička

zástup
brajova.dajana@lekosonline.sk

PhDr. Angela Čörgöová

Psychologička

rodičovská dovolenka

Mgr. Patrícia Šutová

Psychologička

sutova.patricia@lekosonline.sk

Mgr. Dagmar Bruňová

Psychologička

brunova.dagmar@lekosonline.sk

Mgr. Michaela Mošková

Psychologička

moskova.michaela@lekosonline.sk

Mgr. Katarína Ažaltovičová

Špeciálna pedagogička

Mgr. Barbora Šulganová

Špeciálna pedagogička

sulganova.barbora@lekosonline.sk

Mgr. Veronika Čeklejová

Špeciálna pedagogička

ceklejova.veronika@lekosonline.sk

Mgr. Monika Vasiľová

Špeciálna pedagogička

rodičovská dovolenka

Mgr. Bianka Kostovčíková

Špeciálna pedagogička

zástup

Phdr. Monika Havránková

Sociálna pedagogička

havrankova.monika@lekosonline.sk

Mgr. Eva Štefanová

Sociálna pedagogička

stefanova.eva@lekosonline.sk

PhDr. Jarmila Titková

Sociálna pedagogička

titkova.jarmila@lekosonline.sk

Mgr. Anna Gabriková

Sociálna pracovníčka

056 / 628 27 09

Mária Schnitzerová

Sociálna pracovníčka

056 / 688 30 56
schnitzerova.maria@lekosonline.sk

Mgr. Júlia Horňaková

Sociálna pracovníčka

materská dovolenka

Veronika Valaliková

Sociálna pracovníčka

zástup
0910 461 846
popovicova.julia@lekosonline.sk

Lenka Serbáková

Účtovníčka - hospodárka

056 / 688 30 55
serbakova.lenka@lekosonline.sk

Lívia Zajacová

Upratovačka