Okružná 3657, 071 01 Michalovce

Po - Pia: 7:30 - 15:30

Informácia o voľnom pracovnom mieste – sociálny/-na pracovník/-čka – administratívny zamestnanec

Dátum

Pozícia: sociálny/-na pracovník/-čka – administratívny zamestnanec

Miesto výkonu práce: Okružná 3657, 071 01 Michalovce

Termín nástupu: 02.04.2024, dohodou

Rozsah úväzku: 100 % úväzok na dobu určitú – zastupovanie počas rodičovskej dovolenky

Platové podmienky: Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z.z.,  ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požiadavky na uchádzača:

 Vzdelanie:

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa
 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • ovládanie štátneho jazyka
 • zdravotná spôsobilosť
 • bezúhonnosť – čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • primerané komunikačné spôsobilosti v kontakte s detským klientom i dospelými
 • spôsobilosť práce s IKT, najmä MS Office

 

Ďalšie požiadavky:

 • zodpovednosť
 • spoľahlivosť
 • dôslednosť
 • precíznosť
 • vysoké pracovné nasadenie
 • schopnosť pracovať v kolektíve

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • prehľad predchádzajúcich zamestnaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Náplň práce:

– administratívne a organizačné zabezpečenie pri príchode klienta

– profesionálna osobná a telefonická komunikácia s klientmi

– organizovanie objednávania klientov na odborné vyšetrenia

– vedenie evidencie žiadosti a distribúcia správ z odborných vyšetrení

– príprava, evidencia a archivácia dokumentov

– evidencia došlej a odoslanej pošty, vybavovanie korešpondencie

– plnenie operatívnych úloh

– administratívne úkony súvisiace s agendou odborných zamestnancov a inými dokumentmi súvisiacimi s činnosťou odborných zamestnancov

– evidencia údajov v štatistickom programe

 

Miesto a termín podania žiadosti:

Žiadosti o zamestnanie spolu s dokladmi predkladajte najneskôr do 25.03.2024 elektronicky:

[email protected]

osobne alebo poštou na adresu:

Centrum poradenstva a prevencie

Okružná 3657, 071 01 Michalovce

PaedDr. Gabriela Pasteľáková

 

Budeme kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorí najviac vyhovujú našim požiadavkám.

 

V Michalovciach, 11.03.2024